Dashuria ime – konceptet dhe nocionet!

nga Argjenda Selmani

Dihet se është shkruar më shumë për dashurinë. Dashuria ime. Sa shpesh e përdorim ne të gjithë këtë shprehje. Mirëpo a i dimë të gjitha kuptimet e saj?

Nuk ka konsensus mbi atë që nënkupton fjala dashuri ose love, agape, liebe, eros ose qindra terma të tjerë. Është e qartë, megjithatë, se është më shumë se një nxitje e thjeshtë e kafshëve apo njerëzve për riprodhim.

‘Dashuria ime’ në historinë perëndimore

Një lloj dashurie që mund të quhet më së miri dashuri romantike ka qenë dhurata ose mallkimi për botën e kulturës perëndimore. Ky është një fenomen që në mënyrën më të thjeshtë mund të përshkruhet si praktikë e zgjedhjes së bashkëshortit bazuar në preferencat personale dhe jo nga detyrimet shoqërore. Një koncept i tillë u shfaq në mesjetë dhe dashuria e vërtetë.

Siç përshkruhet nga Andreas Capellanus në shekullin e tij të dymbëdhjetë, De Amore, është vazhdimisht dhe pa ndërprerje i fiksuar nga imazhi i të dashurit të tij. Capellanus gjithashtu shkroi se ‘dashuria ime’ ishte një vuajtje e lindur që buronte nga shikimi dhe mendimi i tepruar mbi formën e seksit të kundërt.

Dashuria sipas mitologjisë greke

Eros – Dashuria e trupit – Kjo lloj dashurie ilustron tërheqjen seksuale, dëshirën fizike ndaj dikujt dhe mungesë kontrolli. Erosi është një ndjënjë mjaft e fortë, pasionante por që zhduket shpejt.

Philia – Dashuria familjare – Philia është dashuria që ndjejmë për prindërit, motrat, vëllezërit, anëtarët e familjes në përgjithësi dhe miqtë e ngushtë. Kjo lloj dashurie lidhet me besnikërinë, shoqërinë dhe besimin.

Storge – Dashuria për fëmijën – Kjo lloj dashurie e përshkruan dashurinë e pakushtëzuar që prindërit kanë për fëmijët e tyre. 

Agape – Dashuria vetëmohuese – Dashuria Agape është përfaqësuese e dashurisë universale. Filozofët grekë menduan se kjo është lloji i dashurisë që njerëzit ndiejnë për njerëzit e tjerë, për natyrën dhe për një fuqi më të lartë se ata.

Ludus –  Flirtim – Ludus përcaktohet nga flirtimi, joshja dhe marëdhëniet seksuale pa angazhim. Pika kyçe e kësaj dashurie është më tepër përvoja sesa tërheqja apo ndjenjat që ke për dikë.

Philautia – Dashuria ndaj vetvetes – Philautia lidhet me besimin dhe dashurinë që ndjejmë për veten tona. Kjo lloj dashurie është e domosdoshme që të ndjehesh se i përket vendit ku ndodhesh.

Nëse jeni në kërkim të fatit të jetës, atëherë shkarkoni aplikacionin dua.com.