Moti në Deçan

nga Argjenda Selmani
Moti në Deçan

Moti në Deçan – Karakteristikat

Kur është fjala të moti në Deçan gjithmonë duhet pasur parasysh pozitën gjeografike të kësaj komune.

Deçani si qytezë shtrihet në perëndim të Kosovës. Komuna e Deçanit kufizohet me Pejën, Gjakovën dhe ka kufizim me territorin e Shqipërisë. Komuna e Deçanit ka territor rreth njëqind e tëtëdhjetë (180) km2 dhe ka katërdhjetë e dy (42) fshatra.

Moti në Deqan i takon klimës së mesme kontinentale. Të gjitha malet që e rrethojnë Deçanin janë të pasura me liqene akullnajore. Gjithashtu dhe me pellgje të lumenjve që e përshkojnë territorin e kësaj komune.

Temperaturat

Deçani karakterizohet edhe nga pjerrtësia vertikale që ka Lumbardhi i Deçanit deri në derdhje në Drinin e bardhë (2000m. pjerrtësi).

Temperaturat më të ulëta shënojnë gjatë muajit janar me një mesatare të temperaturës më të ulët prej -.1.9C. Muaji më i nxehtë konsiderohet Korriku me një mesatare të temperaturave 22.3C

Me relievin dhe bukuritë natyrore, Deçani është shndërruar në atraksion turistik  të atyre që pëlqejnë natyrën dhe bjeshkatarinë.