Moti në Ferizaj

nga dua.com
Moti në Ferizaj

Moti në Ferizaj i takon klimës kontinentale, shtrihet në pjesën Juglindore të Kosovës. Kryeqendra e regjionit të Nerodimes ka territor prej 720 km² dhe ka mbi 106 mijë banorë.

Qyteti i Ferizajit është formësuar kryesisht pas vitit 1873 kur u shtrua linje hekurudhore dhe u bë stacioni hekurudhor. Pozita gjeografike e Ferizajit ka bërë që ky qytet të jetë urë lidhëse edhe për regjionin. Ferizaj konsiderohet qendër e komunave përreth si Vitia, Kaçaniku e Shtimja, poashtu është ura lidhëse e Kosovës me Maqedoninë.

Duke qenë qytet kufitar, Ferizaji njihet si qytet i tregtisë.

Temperaturat n

Moti në Ferizaj i takon klimës kontinentale, shtrihet në pjesën Juglindore të Kosovës. Kryeqendra e regjionit të Nerodimes ka territor prej 720 km² dhe ka mbi 106 mijë banorë.

Qyteti i Ferizajit është formësuar kryesisht pas vitit 1873 kur u shtrua linje hekurudhore dhe u bë stacioni hekurudhor. Pozita gjeografike e Ferizajit ka bërë që ky qytet të jetë urë lidhëse edhe për regjionin. Ferizaj konsiderohet qendër e komunave përreth si Vitia, Kaçaniku e Shtimja, poashtu është ura lidhëse e Kosovës me Maqedoninë.

Duke qenë qytet kufitar, Ferizaji njihet si qytet i tregtisë.

Temperaturat

Moti në Ferizaj i takon klimës kontinentale, shtrihet në pjesën Juglindore të Kosovës. Kryeqendra e regjionit të Nerodimes ka territor prej 720 km² dhe ka mbi 106 mijë banorë.

Qyteti i Ferizajit është formësuar kryesisht pas vitit 1873 kur u shtrua linje hekurudhore dhe u bë stacioni hekurudhor. Pozita gjeografike e Ferizajit ka bërë që ky qytet të jetë urë lidhëse edhe për regjionin. Ferizaj konsiderohet qendër e komunave përreth si Vitia, Kaçaniku e Shtimja, poashtu është ura lidhëse e Kosovës me Maqedoninë.

Duke qenë qytet kufitar, Ferizaji njihet si qytet i tregtisë.

Temperaturat ne Ferizaj

Dimrat karakterizohen me reshje të mëdha të borës. Mali i Jezercit dhe vazhdimësia e maleve të Sharrit kah Brezovica bëjnë të ndalen frymat mesdhetare në Ferizaj. Përderisa erërat e forta nga rrafshi i Kosovë vijnë kryesisht nga Veri-lindja.

Temperatura më e ulët mesatare shënohet gjatë Janarit, -2˚C, ndërsa temperatura më e ulët e shënuar që nga viti 1960 ka qenë – 21.6˚C. Vera në Ferizaj është e ngrohtë, temperaturat ne Ferizaj shënojnë ngritje të dukshme duke bërë qe pjesa e fushave në rrafshin e Kosovës të karakterizohen me thatësi të madhe.

Temperatura mesatare më e lartë shënohet gjatë muajit Korrik, 22.3˚C, ndërsa temperatura më e lartë e shënuar që nga viti 1960 ka qenë 38.8˚C. Rrethimi me male bën qe moti ne ferizaj të ketë temperatura të ulëta gjatë dimrit.

Pamje nga Ferizaj

Me shembullin e bashkëjetesës fetare, me kishën e xhaminë në një oborr në qendër të qytetit, Ferizaji mbetet vend i preferuar për tu vizituar edhe për shkak të mikpritjes së ngrohtë nga Ferizajasit.

Moti në Ferizaj

Dimrat karakterizohen me reshje të mëdha të borës. Mali i Jezercit dhe vazhdimësia e maleve të Sharrit kah Brezovica bëjnë të ndalen frymat mesdhetare në Ferizaj. Përderisa erërat e forta nga rrafshi i Kosovë vijnë kryesisht nga Veri-lindja.

Temperatura më e ulët mesatare shënohet gjatë Janarit, -2˚C, ndërsa temperatura më e ulët e shënuar që nga viti 1960 ka qenë – 21.6˚C. Vera në Ferizaj është e ngrohtë, temperaturat ne Ferizaj shënojnë ngritje të dukshme duke bërë qe pjesa e fushave në rrafshin e Kosovës të karakterizohen me thatësi të madhe.

Temperatura mesatare më e lartë shënohet gjatë muajit Korrik, 22.3˚C, ndërsa temperatura më e lartë e shënuar që nga viti 1960 ka qenë 38.8˚C. Rrethimi me male bën qe moti ne ferizaj të ketë temperatura të ulëta gjatë dimrit.

Pamje nga Ferizaj

Me shembullin e bashkëjetesës fetare, me kishën e xhaminë në një oborr në qendër të qytetit, Ferizaji mbetet vend i preferuar për tu vizituar edhe për shkak të mikpritjes së ngrohtë nga Ferizajasit.

Moti në Ferizaj i takon klimës kontinentale, shtrihet në pjesën Juglindore të Kosovës. Kryeqendra e regjionit të Nerodimes ka territor prej 720 km² dhe ka mbi 106 mijë banorë.

Qyteti i Ferizajit është formësuar kryesisht pas vitit 1873 kur u shtrua linje hekurudhore dhe u bë stacioni hekurudhor. Pozita gjeografike e Ferizajit ka bërë që ky qytet të jetë urë lidhëse edhe për regjionin. Ferizaj konsiderohet qendër e komunave përreth si Vitia, Kaçaniku e Shtimja, poashtu është urë lidhëse e Kosovës me Maqedoninë.

Duke qenë qytet kufitar, Ferizaji njihet si qytet i tregtisë.

Temperaturat ne Ferizaj

Dimrat karakterizohen me reshje të mëdha të borës. Mali i Jezercit dhe vazhdimësia e maleve të Sharrit kah Brezovica bëjnë të ndalen frymat mesdhetare në Ferizaj. Përderisa erërat e forta nga rrafshi i Kosovë vijnë kryesisht nga Veri-lindja.

Temperatura më e ulët mesatare shënohet gjatë Janarit, -2˚C, ndërsa temperatura më e ulët e shënuar që nga viti 1960 ka qenë – 21.6˚C. Vera në Ferizaj është e ngrohtë, temperaturat ne Ferizaj shënojnë ngritje të dukshme duke bërë qe pjesa e fushave në rrafshin e Kosovës të karakterizohen me thatësi të madhe.

Temperatura mesatare më e lartë shënohet gjatë muajit Korrik, 22.3˚C, ndërsa temperatura më e lartë e shënuar që nga viti 1960 ka qenë 38.8˚C. Rrethimi me male bën qe moti ne ferizaj të ketë temperatura të ulëta gjatë dimrit.

Pamje nga Ferizaj

Me shembullin e bashkëjetesës fetare, me kishën e xhaminë në një oborr në qendër të qytetit, Ferizaji mbetet vend i preferuar për tu vizituar edhe për shkak të mikpritjes së ngrohtë nga Ferizajasit.

Moti në Ferizaj

Dimrat karakterizohen me reshje të mëdha të borës. Mali i Jezercit dhe vazhdimësia e maleve të Sharrit kah Brezovica bëjnë të ndalen frymat mesdhetare në Ferizaj. Përderisa erërat e forta nga rrafshi i Kosovë vijnë kryesisht nga Veri-lindja.

Temperatura më e ulët mesatare shënohet gjatë Janarit, -2˚C, ndërsa temperatura më e ulët e shënuar që nga viti 1960 ka qenë – 21.6˚C. Vera në Ferizaj është e ngrohtë, temperaturat ne Ferizaj shënojnë ngritje të dukshme duke bërë qe pjesa e fushave në rrafshin e Kosovës të karakterizohen me thatësi të madhe.

Temperatura mesatare më e lartë shënohet gjatë muajit Korrik, 22.3˚C, ndërsa temperatura më e lartë e shënuar që nga viti 1960 ka qenë 38.8˚C. Rrethimi me male bën qe moti ne ferizaj të ketë temperatura të ulëta gjatë dimrit.

Pamje nga Ferizaj

Me shembullin e bashkëjetesës fetare, me kishën e xhaminë në një oborr në qendër të qytetit, Ferizaji mbetet vend i preferuar për tu vizituar edhe për shkak të mikpritjes së ngrohtë nga Ferizajasit.