Shtatë parashikime për një botë post-koronavirus

by Flogerta Driza

Një botë post-koronavirus ku puna në distancë, automatizimi dhe telemjekësia së shpejti do të bëhen normalja e re. Pandemia e koronavirusit do të mbahet mend si një ngjarje që shndërroi botën. Ashtu si Depresioni i Madh, rënia e Murit të Berlinit dhe kriza globale financiare e vitit 2008.

Ky fenomen historik do përshpejtojë ndryshimet sociale dhe ekonomike që dryshe do të kërkonin vite për tu materializuar. Sado që të zgjasë, përfundimisht do ta mposhtim këtë virus dhe ekonomitë tona do të shërohen nga recesioni ndëshkues që do të sjellë.

Por, kur pluhuri të qetësohet dhe maskat ​​të hiqen, pandemia do të riformulojë përgjithmonë sjelljet tona sociale dhe ekonomike. Më poshtë keni disa rezultate që duken gjithnjë e më të mundshme.

1. Kompanitë që punojnë në shërbimet dixhitale dhe tregtia elektronike do të fitojnë të parët

një botë post-koronavirus

Foto: Freepik

Meqënëse njerëzit janë të izoluar në ambiente të mbyllura nga koronavirus, përfituesit do të jenë ata që ofrojnë mallra dhe shërbime pa pasur nevojë të vijnë në kontakt fizik me klientët e tyre.

Trafiku i rrjeteve sociale do të rritet, por të ardhurat e reklamuesëve do të vuajnë nga kërkesa e dobët në një ekonomi të gjymtuar. Coca-Cola tashmë ka tërhequr të gjitha reklamat në rrjetet sociale. Ndërsa homologët e saj ndjekin të njëjtën kërkesë. Rënia e mprehtë e përgjithshme e shpenzimeve për reklama do të ndikojë tek kompanitë e prodhimit, agjensitë e reklamave, stacionet TV e radio.

2. Puna në distancë do të bëhet normë

Punonjësit, të cilët papritur janë duke punuar nga shtëpia si domosdoshmëri, po përjetojnë një ndryshim në stilin e tyre të punës që u kursen atyre kostum dhe udhëtim.

puna nga shtepia

Foto: Freepik

 U jep shumë prej tyre fleksibilitet më të madh me programet dhe kërkesat e tyre jashtë punës. Shumë do të zbulojnë se ata preferojnë më shumë të punojnë nga distanca. Kur koronavirus të tërhiqet, do të bëhet e vështirë dhe e shtrenjtë për disa kompani që t’ua mohojnë punëtorëve këtë opsion. Ndërsa, shumë të tjerë do duan të përfitojnë nga kjo preferencë e re.
Teknologjia e punës në distancë do të përmirësohet, duke bërë të mundur llojin e përzierjes që më parë mendohej se kërkonte takime brenda personave. Kjo do të shkaktojë një rënie të madhe të pasurive të paluajtshme tregtare. Kompanitë do të shkurtojnë në mënyrë drastike madhësinë e hapësirave të tyre të punës.

3. Shumë punë do të automatizohen, dhe pjesa tjetër do punojë nga larg

Për të mbijetuar nga kriza e koronavirus, firmat do të duhet të pushojnë punëtorët e tyre më pak produktivë. Do u duhet të automatizojnë atë që mund të automatizohet dhe të bëjnë pjesën tjetër të aftë për të punuar nga distanca. Pjesëmarrja e forcës punëtore do ta vuajë këtë gjë së tepërmi.

telemjekesia

Foto: Freepik

Në planin afatmesëm dhe afatgjatë, këto kompani gjithashtu do të kuptojnë se funksionet që ata kanë mund të kryhen nga punëtorë shumë të aftë në vendin e punës me kosto më të ulët.

4. Telemjekësia do të bëhet normalja e re, duke sinjalizuar një shpërthim në inovacionin med-teknologjik

Sapo të zhduket kriza nga koronavirus, kujdesi shëndetësor do fillojë të ofrohet nga distanca, por jo domosdoshmërisht. Kjo do t’i lejoj mjekët më të mirë të vlerësojnë shërbimet e tyre për shumë më tepër pacientë.

Tashmë, aksionet në Teladoc dhe kompani të ngjashme janë rritur me shpresën se pandemia do të sigurojë të ardhura të larta për industrinë e telemjekësisë. Ofertat e telekomunikacionit do të përmirësohen dhe shumohen. Do ketë produkte më të mirë të testimit dhe diagnostikimit në shtëpi dhe miratimin e gjithëpranishëm të monitorimit të vazhdueshëm për simptoma.

5. Kriza në mbarë vendin për borxhin e studentëve më në fund do të zvogëlohet ndërsa arsimi i lartë zhvendoset online

universitetet

Foto: Freepik

Pandemia e koronavirus ka detyruar shumë universitete të zhvendosin klasat në internet. Duke sjellë reagimin e shumë studentëve që kërkojnë rimbursimin e shkollimit dhe shpenzimeve. Universitetet gjithashtu do të përballen me presion për të ulur të kostove nga qeveritë e shtetit që i financojnë ato.

Shumë prej tyre përfundimisht do të adoptojnë modele hibride që kufizojnë mësimin ballë për ballë me detyra të bazuara në projekt dhe grupe pune studentore. Këto do të shkurtojnë në mënyrë dramatike kostot, duke lejuar që mësuesit më të mirë të vlerësojnë mendimet e tyre për më shumë studentë.

6. Mallrat dhe njerëzit do të lëvizin më rrallë dhe më pak lirshëm përtej kufijve kombëtar dhe rajonal

Vendet do të tërhiqen në vetvete, kufijtë do të bëhen më pak porozë dhe tregtia ndërkombëtare do të bjerë. Për të forcuar aftësinë e tyre për të mbijetuar në periudha të zgjatura të izolimit ekonomik, qeveritë do të përpiqen të forcojnë kapacitetin e brendshëm prodhues. Në këtë mënyrë do të implementojnë tepricë të përshtatshme në zinxhirët e tyre kritikë të furnizimit. 

udhetimet nga koronavirus

Foto: Freepik

Edhe para goditjes së pandemisë, pagat e larta në Kinë, luftërat e tregtisë ndërkombëtare dhe rritja e fabrikave gjysmë-autonome tashmë i kishin nxitur firmat të rimarrin prodhimin. Duke e afruar atë pranë qendrave të kërkimit dhe zhvillimit vendas. Kriza e koronavirusit do të përshpejtojë këtë prirje.

Gjithnjë e më shumë, korporatat do të favorizojnë qëndrueshmërinë e zinxhirëve të furnizimit të centralizuar vendas mbi efikasitetin e atyre të globalizuara. Kjo do të krijojë një fërkim të rëndësishëm për të gjitha llojet e kompanive të udhëtimit. Linjat ajrore, mikpritja dhe turizmi do të pësojnë një rënie të madhe të kërkesës përtej pasojave të menjëhershme të krizës.

7. Pas një valë fillestare të izolimit, bashkëpunimi shumëpalësh do mund të lulëzojë

Pas një tërheqje fillestare nga globalizimi, vendet do të kuptojnë se kërcënimet teknologjike dhe virale janë ekzistenciale. Për këtë arsye do të kërkojnë bashkëpunim ndërkombëtar. Miratimi i një sensi të internacionalizmit pragmatik. Vendet do të zhvillojnë norma ndërkombëtare, sisteme monitorimi dhe raportimi, dhe plane të koordinuara të reagimit e emergjencës.

Kur të godasë pandemia tjetër, sistemet globale të monitorimit dhe raportimit do ta zbulojnë atë më herët. Një përgjigje e koordinuar globale do t’i bëj efektive urdhrat e izolimit. Duke reduktuar mbylljen ekonomike dhe me shpresë duke kursyer jetë e qindra vende pune.